Spolupráce

Ing. Roman Kořán - kontaktní osoba

Paní Jandejsková je partnerem Vysoké školy obchodní v Praze od roku 2021 (spolupráce probíhá na bázi realizace odborných praxí studentů VŠO oboru Cestovní ruch v galerii).