Zápisník o výtvarném umění

1989

Zápisník o výtvarném umění - obrázek 86

V tomto zápisníku byla zpráva o výstavě tendenčních socialistických výtvarníků.
Tuto výstavu hodnotil pan Jaroslav Boček, který byl spisovatel a kritik výtvarného umění.
O této výstavě napsal:

Zvláštní výboje jsem tu nenašel a tím spíše jsem postrádal expozici Evy Jandejskové a Stanislava Martince, které znám z individuálních výstav a kteří dost úspěšně čeří vody zaběhnutého keramického standardu. Jandejsková úsporným nanášením malířských prvků do keramiky. Martinec svérázným myslitelským přístupem jak k materiálu, tak ke světu.

Osobně jsem souhlasila s tím, že když se uskutečňuje výstava v oboru keramiky, má být zastoupeno umění tendenčních i netendenčních výtvarníků. I to se naše křehké a poetické pojetí.