Ke kráse prostředí

1986

Československý Voják

Ke kráse prostředí - obrázek 154

Nová technologie umožňuje autorce přechod na keramické obrazy, kachle, mozaiky a plastiky, mezi nimiž objevuje svůj nový svět. K majolice se však nadále vrací, protože příznivci prací Evy Jandejskové se nadále dožadují I její keramiky užitkové.


Proč začala Eva Jandejsková tvořit mozaiky a plastiky?

Stále dokola opakující se motiv váziček a svícnů nesplňoval mé představy o tom, jak a co chci tvořit dál.
Od každého tvaru jsem udělala pár kousků a zjistila jsem, že jejich opakování mě neuspokojuje.
Potřebovala jsem tvůrčím způsobem dělat něco jiného.
A byly to obrázky, které splňovaly moji touhu po hlubším vyjádření.
Ze začátku moje obrázky lidi nenadchly.
Stále dokola chtěli stejné vázičky. a já jsem to pozvolna začala kombinovat tak, aby se do keramických obrázků zakomponovat čerstvá květina. Taková kombinace lidem vyhovovala a postupně našli zalíbení i v nových keramických obrázcích.
Já jsem pochopila, že stále opakovat jednu věc nelze, protože se tím brzdím a moje touha je dále se rozvíjet.