Pro oslavu života

1978

Práce

Pro oslavu života - obrázek 131 Pro oslavu života - obrázek 132

Kam oko pohlédne – pečeť krásy. Účelová stránka věci je spíš jakousi výchozí, vnější záminkou. Naléhavěji, než svou užitkovostí, totiž každý předmět promlouvá svým tvarem, výrazem, estetickou řečí a jejím vnitřním obsahem. Potřeba krásy, spontánní výdech radosti, jsou zřejmě dominujícím činitelem, cílem i příčinou tvůrčího činu.

Citace z návštěvních knih také rozehřejí:

Paní Jandejsková, asi vás potěší, že jste mi zkrášlila den, sděluji vám to, a kdyby jen den – budu z toho bohatší už napořád. ( J. Kolář).

A když se autorky zeptáte, proč to vlastně dělá, odpoví: Pro oslavu života.